การจัดกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธรังษี ลูเมียห์


สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ขอประชาสัมพันธ์การจัดกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธรังษี ลูเมียห์ ในวันอาทิตย์ที่ 9 เดือนเมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. – 14.30 น. ณ 39 Junction Rd, Leumeah, NSW รายละเอียดเพิ่มเติม สามารถอ่านได้ตาม Poster ที่แนบครับ

It appears you don't have a PDF plugin for this browser. Not a big deal... you can click here to download the PDF file.

{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics