ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี
ด้วยเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2559 สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ฯ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ นายกรัฐมนตรี และประธานศาลฎีกา เข้าเฝ้าฯ ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ในการนี้ ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานรัฐสภา ได้กราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์เป็น พระมหากษัตริย์ ซึ่งพระองค์ทรงพระกรุณารับคำกราบบังคมทูลอัญเชิญ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ ขอเผยแพร่ ประกาศสภานิติบัญญัติแห่งชาติและ แถลงการณ์นายกรัฐมนตรี พร้อมคำแปล ตามรูปแนบ
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics