การจัดสมุดลงนามถวายอาลัย

"ด้วยพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร เสด็จสวรรคต ณ โรงพยาบาลศิริราช เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2559 เวลา 15.52 น.รวมพระชนมพรรษา 89 พรรษา ทรงครองสิริราชสมบัติ 70 ปีในการนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ได้จัดสมุดลงนาม ตั้งแต่วันที่ 14 ตุลาคม 2559 เป็นต้นไป (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.30 – 17.00 น. ณ สถานกงสุลใหญ่ฯ อาคาร Hudson House เลขที่ 131 Macquarie Street ชั้น 8 Sydney, NSW 2000 จึงขอเรียนเชิญประชาชนชาวไทยในรัฐนิวเซาท์เวลส์และเขตใกล้เคียงทุกท่านร่วมลงนาม ตามวัน เวลา และสถานที่ข้างต้น

It appears you don't have a PDF plugin for this browser. Not a big deal... you can click here to download the PDF file.

{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
  • +61 2 9241 2542,
    +61 2 9241 2543

  • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
    (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

  • Level 8, 131 Macquarie Street
    Sydney NSW 2000

  • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
  • Google Maps
Web Analytics