• ท่านสามารถตรวจสอบสถานะหนังสือเดินทางได้ โดยกรอกเลขที่คำร้อง(มีขีดด้วย) และกดที่ปุ่ม Check

Marriage and Divorce RegistrationMarriage/Divorce Reg.


 
 

ดำเนินการจองคิว


เลือกวันเดือนปี (คศ.)
เมื่อเอกสารหลักฐานพร้อม จึงดำเนินการจองคิวได้
ใส่ ชื่อ-สกุล ผู้จองคิว
ระบุหมายเลขโทรศัพท์
ระบุอีเมล์เพื่อยืนยันการจองคิว
*คำแนะนำ เพื่อให้การจดทะเบียนสมรส/หย่าไปเป็นอย่างรวดเร็ว สถานกงสุลใหญ่ฯ ขอแนะนำให้ผู้ที่จะมาจดทะเบียน ดาว์โหลดแบบฟอร์มจากที่นี่ (แบบฟอร์มจดทะเบียนสมรส/หย่า) กรอกข้อมูลให้เรียบร้อยพร้อมแนบไฟล์เอกสาร ส่งมาที่อีเมล์ info@thaiconsulatesydney.org อย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันนัดหมาย
{{ 'FOOTER_THECONSULATE' | translate }}
{{ 'FOOTER_REGISTRATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_AUTHENTICATION' | translate }}
{{ 'FOOTER_FACEBOOK' | translate }}
{{ 'FOOTER_CONTACTUS' | translate }}
 • +61 2 9241 2542,
  +61 2 9241 2543

 • เบอร์ฉุกเฉิน ๐๔๑๑ ๔๒๔ ๓๐๓
  (สำหรับโทรกรณีฉุกเฉินเท่านั้น ไม่ตอบคำถามทั่วไป)

 • Level 8, 131 Macquarie Street
  Sydney NSW 2000

 • thaisydney@thaiconsulatesydney.org
 • Google Maps
Web Analytics